Mens vi alle sammen venter på, at stævnerne kan komme i gang igen.